Sau cơn bão những con chim có cánh quá ngắn hoặc quá dài đều bị gió quật chết, chỉ còn lại những con có cánh trung bình. Đây là hình thức:

A.

Chọn lọc vận động.

B.

Chọn lọc ổn định.

C.

Chọn lọc gián đoạn.

D.

Chọn lọc trung gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn lọc ổn định.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...