Sau chiên tranh, với danh nghĩa lực lượng Đồng minh quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản?

A.

Quân đội Mĩ, Anh

B.

Quan đội Mĩ

C.

Quân đội Mĩ, Anh, Pháp.

D.

Quân đội Mĩ, Liên Xô.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...