Sau chiến tranh thế giới hai, mối quan hệ bao trùm giữa Mĩ và Tây Âu là gì?

A.

Hai bên độc lập về chính trị và không thiết lập bất cứ mối quan hệ nào.

B.

Hai bên thiết lập mối quan hệ thông thương kinh tế.

C.

Đồng minh thân thiện.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...