Sau chiên tranh Nhật Bản có bao nhiêu người thất nghiệp?

A.

13 triệu người.

B.

3 triệu người

C.

4 triệu người

D.

10 triệu người

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

13 triệu người.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...