Sau chiến tranh Bắc phạt, Trung Quốc bước vào thời kì nội chiến kéo dài trong khoảng thời gian

A.

từ năm 1926 đến năm 1936.

B.

từ năm 1927 đến năm 1937.

C.

từ năm 1926 đến năm 1927.

D.

từ năm 1921 đến năm 1931.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sau chiến tranh Bắc phạt, quần chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc chiến đấu chống Chính phủ Quốc dân đảng, được gọi là nội chiến Quốc - Cộng, diễn ra từ năm 1927 đến năm 1937.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...