Sau chiến tranh Bắc phạt, Trung Quốc bước vào thời kì nội chiến kéo dài trong khoảng thời gian

A.

từ năm 1926 đến năm 1936.

B.

từ năm 1927 đến năm 1937.

C.

từ năm 1926 đến năm 1927.

D.

từ năm 1921 đến năm 1931.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...