Sau cách mạng tháng Tám khó khăn nào lớn nhất đưa nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

A.

Khó khăn về kinh tế

B.

Khó khăn về tài chính

C.

Khó khăn về thù trong

D.

Khó khăn về giặc ngoài

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khó khăn về giặc ngoài

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...