Sau cách mạng tháng Tám khó khăn nào lớn nhất đưa nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

A.

Khó khăn về kinh tế

B.

Khó khăn về tài chính

C.

Khó khăn về thù trong

D.

Khó khăn về giặc ngoài

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khó khăn về giặc ngoài

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...