Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga theo thể chế chính trị nào?

A.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

B.

Quân chủ lập hiến.

C.

Dân chủ đại nghị.

D.

Cộng hòa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...