Sau 10 năm, một mẫu phóng xạ đồng vị 100 (g) phân rã hết 75 (g). Chu kì bán rã của đồng vị đó là:

A.

T = 5 năm.

B.

T = 7,5 năm.

C.

T = 20 năm.

D.

T = 40 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

T = 5 năm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...