Sản xuất kim loại màu thường tập trung ở các nước

A.

có trữ lượng kim loại màu lớn 

B.

có nền công nghiệp phát triển cao

C.

có lao động dồi dào

D.

có ngành công nghiệp điện lớn mạnh  

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...