Sản lượng nông phẩm của Liên Xô tăng trung bình hằng năm là 16% trong thời gian nào?

A.

Những năm 50

B.

Những năm 60

C.

Những năm 70

D.

Những năm 80

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Những năm 60

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...