Sản lượng nông phẩm của Liên Xô tăng trung bình hằng năm là 16% trong thời gian nào?

A.

Những năm 50

B.

Những năm 60

C.

Những năm 70

D.

Những năm 80

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...