Sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2005 đạt:

A.

15,7 triệu tấn.

B.

18,6 triệu tấn.

C.

19,1 triệu tấn.

D.

21,2 triệu tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

18,6 triệu tấn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...