Sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới trong khoảng thời gian nào?

A.

Nửa sau những năm 40.

B.

Khoảng 20 năm sau chiến tranh.

C.

Từ năm 1945 đến đầu những năm 70.

D.

Những năm 50.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nửa sau những năm 40.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...