Sách lược của chính quyền cách mạng đối phó với thực dân Pháp sau khi Pháp kí với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa – Pháp là:

A.

Cầm súng chiến đấu chống Pháp ngay khi chúng đặt chân tới Hà Nội.

B.

thực hiện “Hòa để tiến”, tránh tình trạng đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

C.

tổ chức nhân dân mít tinh, biểu tình để biểu dương lực lượng ngay khi Pháp kéo quân ra Hà Nội.

D.

tiếp tục nhân nhượng cho Chính phủ Trung Hoa Dân quốc thêm một số quyền lợi để kéo dài thời gian không cho quân Pháp ra Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...