Rượu etylic có thể tạo thành trực tiếp từ:

A.

Etilen.

B.

Etylclorua.

C.

Axetanđehit.

D.

Etilen, etylclorua, axetanđehit.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...