Rượu etylic có thể tạo thành trực tiếp từ:

A.

Etilen.

B.

Etylclorua.

C.

Axetanđehit.

D.

Etilen, etylclorua, axetanđehit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Etilen, etylclorua, axetanđehit.

Axetanđehit là tên gọi khác của anđehit axetic CH3CHO.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...