Rượu dâng lên trong mao quản đường kính d = 0,5mm là 2,4cm. Cho khối lượng riêng của rượu là p = 800 kg/m3; g = 10 m/s2. Suất căng mặt ngoài của rượu là

A.

2,4 . 10-2 N/m.

B.

24 . 10-2 N/m.

C.

6 . 10-2 N/m.

D.

12 . 10-2 N/m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2,4 . 10-2 N/m.

Ta có: σ =  = 24 .10-3 N/m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...