Ruồi giấm có những đặc điểm thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền liên kết là:

A.

bộ nhiễm sắc thể đơn giản, dễ nuôi trong môi trường nhân tạo.

B.

vòng đời ngắn, đẻ nhiều có nhiều biến dị.

C.

mang 7 cặp tính trạng tương phản, chu kì sinh sản dài.

D.

bộ nhiễm sắc thể đơn giản, dễ nuôi trong môi trường nhân tạo và vòng đời ngắn, đẻ nhiều có nhiều biến dị.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

bộ nhiễm sắc thể đơn giản, dễ nuôi trong môi trường nhân tạo và vòng đời ngắn, đẻ nhiều có nhiều biến dị.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...