Rừng bao phủ phần lớn diện tích là đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế đảo

A.

Hô-cai-đô.

B.

Hôn-su.

C.

Xi-cô-cư.

D.

Kiu-xiu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hô-cai-đô.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...