Ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ là:

A.

 Dãy núi Hoành Sơn.        

B.

 Dãy núi Bạch Mã.

C.

 Dãy núi Trường Sơn Bắc.        

D.

 Dãy núi Trường Sơn Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...