Quyết định về vấn đề hòa bình an ninh thế giới của Hội đồng bảo an trong tổ chức Liên hợp quốc được thông qua với điều kiện nào?

A.

phải có 1/2 số thành viên Hội đồng tán thành.

B.

phải có sự nhất trí của Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

C.

phải được tất cả thành viên Hội đồng tán thành.

D.

phải có 1/4 số thành viên của Hội đồng tán thành.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...