Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng?

A.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8

B.

Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13 đến 15/8/1945)

C.

Nghị quyết của Đại hội Quốc dân Tân Trào

D.

Nghị quyết của ban thường vụ trung ương Đảng họp ngay trong đêm 9/3/1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13 đến 15/8/1945)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...