quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền là

A.

Hội nghị toàn quốc của Đảng

B.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng

C.

ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam

D.

Úy ban khởi nghĩa toàn quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hội nghị toàn quốc của Đảng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...