Quyết định lấy ngày 3 - 2 hàng năm là ngày kĩ niệm thành lập Đảng là

A.

Đại hội lần thứ III của Đảng.

B.

Đại hội lần thứ II của Đảng

C.

Đại hội lần thứ I của Đảng.

D.

Đại hội lần thứ IV của Đảng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đại hội lần thứ III của Đảng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...