Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong:

 

A.

A. Hiến pháp 

B.

B. Hiến pháp và luật

C.

C. Luật hiến pháp   

D.

    D. Luật và chính sách

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...