Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong:

 

A.

A. Hiến pháp 

B.

B. Hiến pháp và luật

C.

C. Luật hiến pháp   

D.

    D. Luật và chính sách

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hiến pháp và luật

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...