Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng:

A.

1 con đường duy nhất

B.

2 con đường

C.

3 con đường

D.

4 con đường

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 con đường

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...