Quyền nào trong các quyền dưới đây mà chỉ được Nhà nước khuyến khích mà không được bảo hộ?

A.

Quyền tác giả.

B.

Quyền hoạt động khoa học công nghệ.

C.

Quyền sáng tạo.

D.

Quyền sở hữu công nghiệp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quyền sáng tạo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...