Quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, đến quyền và lợi ích của công dân, cơ quan, tổ chức là:

A.

Quyền khiếu nại, tố cáo

B.

Quyền bãi nại

C.

Quyền khiếu nại

D.

Quyền tố cáo

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quyền tố cáo

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...