** Quy ước gen: A: quả ngọt             B: quả tròn           D: quả trắng

                         a: quả chua              b: quả bầu            d: quả vàng.

Các cặp gen liên kết hoàn toàn với nhau. Một cặp bố mẹ có kiểu gen .

Kết quả phân li kiểu hình của phép lai là:

A.

25% quả ngọt, bầu; 50% quả ngọt, tròn; 25% quả chua, tròn.

B.

25% quả ngọt, tròn; 25% quả ngọt, bầu; 25% quả chua, tròn; 25% quả chua, bầu.

C.

25% quả ngọt, tròn; 50% quả chua, bầu; 25% quả chua, tròn.

D.

50% quả ngọt, bầu; 50% quả chua, tròn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...