** Quy ước gen: A: quả ngọt             B: quả tròn           D: quả trắng

                         a: quả chua              b: quả bầu            d: quả vàng.

Các cặp gen liên kết hoàn toàn với nhau. Một cặp bố mẹ có kiểu gen .

Kết quả phân li kiểu hình của phép lai là:

A.

25% quả ngọt, bầu; 50% quả ngọt, tròn; 25% quả chua, tròn.

B.

25% quả ngọt, tròn; 25% quả ngọt, bầu; 25% quả chua, tròn; 25% quả chua, bầu.

C.

25% quả ngọt, tròn; 50% quả chua, bầu; 25% quả chua, tròn.

D.

50% quả ngọt, bầu; 50% quả chua, tròn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

25% quả ngọt, bầu; 50% quả ngọt, tròn; 25% quả chua, tròn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...