Quỹ thời gian lao động chưa tận dụng triệt để là tình trạng phổ biến hiện nay của

A.

vùng nông thôn, các xí nghiệp quốc doanh.

B.

các đô thị, các hộ kinh tế gia đình

C.

các xí nghiệp liên doanh.

D.

các xí nghiệp tư nhân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

vùng nông thôn, các xí nghiệp quốc doanh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...