Quy luật phổ biến của các thành phần địa lí là:

A.

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

B.

Quy luật địa đới

C.

Quy luật phi địa đới

D.

Quy luật đai cao

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...