Quy luật phi địa đới là 

A.

quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí. 

B.

sự thay đổi có quy luật của tất cả thành phần địa lí và các cảnh quan địa lí theo vĩ độ.

C.

quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.

D.

Tất cả các đáp án trên đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...