Quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á không có vùng biển tiếp giáp với vùng biển nước ta

A. Thái Lan
B. Campuchia
C. Xingapo
D. Mianma
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Quốc gia trong khu vực Đông Nam Á không có vùng biển giáp vùng biển nước ta là Mianma (Atlat trang 4-5)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...