Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể:

A.

Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.

B.

Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao.

C.

Rắn.

D.

Lỏng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...