Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể:

A.

Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.

B.

Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao.

C.

Rắn.

D.

Lỏng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.

Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...