Quang phổ vạch phát xạ đặc trưng cho

A. thành phần cấu tạo của chất.
B. chính chất đó.
C. thành phần nguyên tố có mặt trong chất.
D. cấu tạo phân tử của chất.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...