Quang phổ vạch phát xạ có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau đây?

A.

Có tính đặc trưng cho từng nguyên tố.

B.

Phụ thuộc kích thước của nguồn phát.

C.

Phụ thuộc nhiệt độ và kích thước của nguồn phát.

D.

Phụ thuộc vào áp suất của nguồn phát.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Có tính đặc trưng cho từng nguyên tố.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...