Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ theo cách nào?

A.

Ở nhiệt độ càng cao, quang phổ càng mở rộng về miền có bước sóng ngắn.

B.

Ở nhiệt độ càng cao, quang phổ càng mở rộng về miền có bước sóng dài. 

C.

Ở nhiệt độ càng thấp, quang phổ càng mở rộng về miền có bước sóng ngắn.

D.

Độ rộng của các vạch quang phổ tỉ lệ thuận với nhiệt độ của nguồn sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ở nhiệt độ càng cao, quang phổ càng mở rộng về miền có bước sóng ngắn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...