Quang phổ của các đèn huỳnh quang phát ra thuộc:

A.

Quang phổ phát xạ.

B.

Quang phổ liên tục.

C.

Quang phổ hấp thụ.

D.

Quang phổ vạch hấp thụ trên nền quang phổ liên tục.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quang phổ liên tục.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...