Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng

A. phát xạ cảm ứng
B. quang điện trong
C. nhiệt điện
D. quang – phát quang
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...