Quặng boxit thành phần chủ yếu là Al2O3 và tạp chất là SiO2 và Fe2O3. Để làm sạch Al2O3 trong công nghiệp có thể sử dụng các loại hóa chất nào dưới đây?

A.

Dung dịch NaOH đặc và khí CO2.

B.

Dung dịch NaOH đặc và axit HCl.

C.

Dung dịch NaOH đặc và axit H2SO4.

D.

Dung dịch NaOH đặc và axit CH3COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch NaOH đặc và khí CO2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...