Quần xã sinh vật là:

A.

Tập hợp các quần thể sinh vật giống nhau, được hình thành trong một quá trình lịch sử, cùng sống trong một sinh cảnh và có các mối quan hệ tương hỗ mà gắn bó như một thể thống nhất.

B.

Tập hợp các quần thể trong một giai đoạn lịch sử, nhờ các mối liên hệ sinh thái tương hỗ mà gắn bó với nhau như một thể thống nhất.

C.

Tập hợp các quần thể sinh vật ngẫu nhiên, cùng sống trong một không gian xác định, gắn bó như một thể thống nhất.

D.

Tập hợp các quần thể sinh vật khác loài, được hình thành trong một quá trình lịch sử, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, nhờ các mối quan hệ tương hỗ mà gắn bó với nhau như một thể thống nhất. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tập hợp các quần thể sinh vật khác loài, được hình thành trong một quá trình lịch sử, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, nhờ các mối quan hệ tương hỗ mà gắn bó với nhau như một thể thống nhất. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...