Quần xã có lưới thức ăn phức tạp là:

A.

quần xã trẻ.

B.

quần xã trưởng thành.

C.

quần xã vĩ độ cao.

D.

quần xã ngoài khơi xa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

quần xã trưởng thành.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...