Quần thể không có đặc điểm nào sau đây?

A.

Tồn tại trong một giai đoạn lịch sử xác định.

B.

Mỗi quần thể có khu phân bố xác định.

C.

Cách li sinh sản với quần thể khác dù cùng loài.

D.

Luôn luôn xảy ra giao phối tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Luôn luôn xảy ra giao phối tự do.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...