Quân ta rút khỏi Hà Nội khi nào?

A.

Ngày 16 - 2 - 1947.

B.

Ngày 17 - 2 - 1947.

C.

Ngày 18 - 2 - 1947.

D.

Tháng 3 - 1947.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 17 - 2 - 1947.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...