Quân ta được lênh nổ súng mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày

A.

24-4-1975

B.

25-4-1975

C.

26-4-1975

D.

27-4-1975

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

26-4-1975

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...