Quan sát hình vẽ dưới đây, cho biết P là trung điểm của đoạn thẳng nào dưới đây?

A.

Đoạn thẳng CD

B.

Đoạn thẳng BC

C.

Đoạn thẳng AD

D.

Đoạn thẳng AB

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trong hình vẽ, P là trung điểm của đoạn thẳng CD.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...