Quan sát hình ảnh và cho biết 4 bao gạo nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam ?

A.

48kg

B.

40kg

C.

42kg

D.

46kg

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Mỗi bao đựng được số ki-lô-gam gạo là: 72 : 6 = 12 (kg) 4 bao đựng được số ki-lô-gam gạo là: $12 \times 4 = 48\left( {kg} \right)$ Đáp số: 48kg.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...