Quan hệ EU - Việt Nam được chính thức thiết lập khi nào?

A.

Nàm 1994.

B.

Năm 1990

C.

Năm 1995

D.

Năm 1992.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năm 1990

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...