Quan hệ EU - Việt Nam được chính thức thiết lập khi nào?

A.

Nàm 1994.

B.

Năm 1990

C.

Năm 1995

D.

Năm 1992.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...