Quân giải phóng miền Nam và nhân dân đã đẩy mạnh đấu tranh chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt như thế nào

A.

Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

B.

Nổi dậy và tiến công trên cả ba vùng chiến lược (rừng núi,nông thôn đồng bằng ,đô thị).

C.

Tiến công địch ở cả 3 mũi:chính trị,quân sự,binh vận.

D.

Tất cả các đáp án trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các đáp án trên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...