Quân đội Mĩ sẽ chiếm đóng nước nào ở châu Á?

A.

Trung Quốc

B.

Triều Tiên.

C.

Mông Cổ

D.

Nhật Bản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhật Bản.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...