Quân dân ta đã bắn rơi bao nhiêu máy bay của địch trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947?

A.

11 máy bay.

B.

16 máy bay.

C.

6 máy bay.

D.

8 máy bay.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

16 máy bay.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...